Sống Với Thánh Kinh


Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng Trân Trọng Kính Chào Quý Vị


Trang Nhà


Sống Với Thánh KinhSưu TầmMười Điều Luật Chúa Và Gia Đình Chúng Ta

Đất nước nào cũng có một bản luật riêng cho mình và những luật lệ đó bảo vệ quyền sống của con người. Dù cho một dân tộc có tôn thờ Đức Chúa Trời cách rõ ràng hay không, bảng luật của dân tộc đó cũng có những điểm căn bản tương tự như Mười Giới Răn của Chúa. Chẳng hạn bộ luật nào cũng lên án những tội giết người, cướp của, trộm cắp, gian dối, và người phạm những tội đó sẽ bị hình phạt xứng đáng. Bảng luật của các nước trên thế giới thật ra không đầy đủ vì chỉ nói đến những điều liên quan giữa người với người mà không nói đến bổn phận của con người đối với Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã tạo dựng nên con người.

Mỗi người chúng ta đều có phần hồn và phần xác, phần thân xác sau mấy mươi năm sẽ trở về với cát bụi, là nơi chúng ta từ đó mà ra. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người mà hà hơi sống vào và con người trở nên một loài sanh linh, có sự sống và có linh hồn. Khi chết con người trở về với bụi đất, đây là điều hiển nhiên chúng ta đều biết. Tuy nhiên, con người cao quý hơn muôn loài mà Đức Chúa Trời tạo dựng, vì ngoài thân xác con người còn có linh hồn là phần sẽ còn lại mãi mãi. Nhờ có linh hồn, con người nhìn biết Đấng Tối cao và có thể trao đổi, tương giao với Ngài. Chúng ta cần biết Mười Điều Luật Chúa vì chỉ điều luật của Chúa mới dạy chúng ta sống như thế nào để được hưởng hồng ân của Ngài. Không biết luật của Chúa hay sống ngoài tiêu chuẩn của luật Chúa chúng ta sẽ không tìm thấy bình an thật, hạnh phúc thật, vì vậy, trong Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, chúng tôi sẽ trình bày về Giới Răn của Chúa, trong đề tài Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình chúng ta.

Như chúng tôi đã trình bày trước đây, Mười Giới Răn hay Mười Điều Luật Chúa được ghi lại trong phần Thánh Kinh Cựu Ước. Mười Điều này chia làm hai phần: Bốn điều đầu tiên dạy về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời và sáu điều còn lại dạy về bổn phận của con người đối với nhau. Nói cách tổng quát, nội dung Giới Răn của Chúa như sau:

 

Giới Răn 1: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.
Giới Răn 2: Ngươi chớ làm tượng chạm... chớ quỳ lạy trước các hình tượng và đừng hầu việc chúng nó.
Giới Răn 3: Ngươi chớ lấy Danh Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi
Giới Răn 4: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Giới Răn 5: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi
Giới Răn 6: Ngươi chớ giết người.
Giới Răn 7: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
Giới Răn 8: Ngươi chớ trộm cướp.
Giới Răn 9: Ngươi chớ làm chứng dối.
Giới Răn 10: Ngươi chớ tham lam.

Mười Giới Răn của Chúa đòi hỏi tất cả mọi người hai điều: tôn kính Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và tôn trọng đồng loại.

Mười Điều Luật Chúa có giá trị tuyệt đối và trường tồn qua mọi thời đại

Một sự thật không ai chối cãi được, đó là Giới Răn của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối và trường tồn qua mọi thời đại. Dù cho bao nhiêu nhà độc tài, bao nhiêu thể chế tìm cách loại bỏ, diệt trừ Mười Điều Luật Chúa, ngày nay Điều Luật của Chúa vẫn là nền tảng cho luật lệ của các dân tộc.

Mười Điều Luật Chúa là nguyên tắc chứ không phải luật lệ

Nguyên tắc khác với điều luật hay luật lệ. Luật lệ là những điều chi tiết, soạn ra sẵn để con người, dù muốn dù không, cứ theo đó mà áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Nguyên tắc cao hơn luật lệ, vì nó nhấn mạnh đến thái độ, chủ trương hay tấm lòng của con người. Hoàn cảnh sẽ thay đổi, khung cảnh sống cũng thay đổi vì vậy luật lệ sẽ thay đổi nhưng nguyên tắc thì khác, nguyên tắc không thay đổi. Mười Điều Luật Chúa nêu cho ta những nguyên tắc về bổn phận đối với Chúa và đối với người. Lòng tôn kính Chúa và tôn trọng người có thể được biểu lộ dưới những hình thức và phương cách khác nhau, trong những thời đại và hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là tôn kính Đấng Tạo Hóa và tôn trọng đồng loại.

Hầu hết những điều ghi trong Mười Giới Răn đều viết dưới hình thức phủ định

Ngoại trừ điều răn thứ tư và thứ năm, các điều răn khác đều bắt đầu bằng chữ ngươi chớ. Vì lý do này, có người cho rằng luật của Chúa có tính cách tiêu cực, cấm đoán con người điều này điều kia. Trước khi phê bình như thế, chúng ta cần nhớ rằng bảng Mười Giới Răn đã được ban ra sau bốn trăm năm con dân Chúa sống dưới ách nô lệ, và sau ba tháng họ đi lang thang trong đồng vắng. Sau những năm tháng sống đời nô lệ rồi đến cuộc sống lang thang vô định, người Do Thái trở nên một đoàn dân vô tổ chức và vô luật pháp. Ảnh hưởng thờ hình tượng của người Ai Cập cũng như những tật hư thói xấu đã lan tràn trong cộng đồng con dân Chúa. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã phải ban truyền bộ luật dưới hình thức tiêu cực, để ngăn chận và sửa đổi những tệ trạng hiện đang có.

Một điều mà chúng ta phải công nhận là bất cứ trong thời nào, xã hội con người cũng đầy dẫy tệ trạng và tội lỗi, vì thế Mười Điều Luật Chúa, nhờ trình bày dưới hình thức tiêu cực, thích hợp với con người trong mọi thời đại. Đức Chúa Trời không phải là một vị hung thần ở trên trời cao, đặt ra những luật lệ nghiêm khắc để cướp đi niềm vui trong đời sống con người. Ngài cũng không ban Mười Giới Răn để trói buộc hay giam hãm chúng ta, làm chúng ta mất tự do. Trái lại, Chúa ban Mười Giới Răn để giúp chúng ta biết phân biệt điều phải điều quấy. Nếu chúng ta chọn điều phải và tránh xa điều quấy, đời sống chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Mười Giới Răn thật ra chỉ là những hàng rào để định giới hạn và giữ cho con người không ngã vào hố tội lỗi. Mỗi khi lái xe trên đoạn đường quanh co, gần bên những hố sâu nguy hiểm, nếu bên đường có những rào cản, dù bằng xi măng cốt sắt hay chỉ bằng cây, chúng ta cũng thấy yên lòng, vì những rào cản đó cho ta biết đâu là chỗ nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận tránh xa. Nếu không có hàng rào cảnh cáo, chúng ta sẽ không để ý, không cẩn thận khi đi qua đó và rất dễ bị rơi xuống hố. Mười Điều Luật của Chúa chính là những hàng rào cảnh cáo để giúp chúng ta không ngã vào hố sâu tội lỗi.

Khi chúng ta tránh được những vấp ngã, lỗi lầm trong những việc làm, những quyết định hằng ngày của đời sống, chúng ta sẽ thật sự được thành công, bình an và hạnh phúc. Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng nếu chúng ta yêu Chúa và yêu anh em mình, chúng ta sẽ tuân giữ Giới Răn của Chúa cách dễ dàng. Ông viết: Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề (I Giăng 5:2, 3).

Chúa Giê-xu cũng phán dạy: "Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta" (Giăng 14:21). Chúa cũng hứa: "Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta" (Xuất 20:6). Khi chúng ta vâng giữ giới răn của Chúa, bình an và phước lành của Chúa sẽ tuôn tràn trong cuộc đời chúng ta. Đây không phải là lý thuyết nhưng bao nhiêu người đã kinh nghiệm một cuộc đời phước hạnh vì sống theo tiêu chuẩn, theo giới răn của Chúa.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

image
image
Further info on ngi and concerning cha
Secure SFTP and FTPS provided by GoFTP FREE Version